Poll: Who Will be the Freshman of the Year?

November 6th, 2009
Kenny Boynton (Florida)
4% (7 votes)
Avery Bradley (Texas)
4% (7 votes)
Derrick Favors (Georgia Tech)
4% (8 votes)
Abdul Gaddy (Washington)
4% (8 votes)
Xavier Henry (Kansas)
10% (19 votes)
John Henson (UNC)
4% (7 votes)
Lance Stephenson (Cincinnati)
9% (16 votes)
Dante Taylor (Pittsburgh)
2% (4 votes)
John Wall (Kentucky)
54% (101 votes)
Other (Cousins, Gallon, Hamilton, Jenkins, Mason-Griffin, Snaer, etc)
6% (11 votes)
Total votes: 188