Poll: Who Will Win the Big 12 Tournament?

March 10th, 2010
Baylor
8% (35 votes)
Kansas
35% (144 votes)
Kansas St
17% (70 votes)
Missouri
12% (51 votes)
Oklahoma St
4% (15 votes)
Texas
5% (19 votes)
Texas A&M
10% (40 votes)
Other (Colorado, Iowa St, Nebraska, Oklahoma, Texas Tech)
10% (40 votes)
Total votes: 414