Poll: Who Will Win the SEC Tournament?

March 10th, 2010
Arkansas
4% (17 votes)
Florida
6% (25 votes)
Kentucky
50% (201 votes)
Mississippi
3% (13 votes)
Mississippi St
8% (34 votes)
Tennessee
10% (42 votes)
Vanderbilt
7% (29 votes)
Other (Alabama, Auburn, Georgia, LSU, South Carolina)
11% (44 votes)
Total votes: 405