Illinois Takes Down Minnesota 52-41

    
February 27th, 2009